Pinball Game Download For Mobile

i.; ingiliz s.; britanyalı, britanya ile ilgili ve oraya ait: India was one of the British colonies. (Hindistan, İngiliz sömürgelerinden biriydi.) ) broad; (sıfat) geniş,enli,engin, yaygın, etraflı, çok ayrıntılı, kaba, açık: The boat is 3 metres broad and 5 metres high. (Tekne 3 metre genişliğinde ve 5 metre yüksekliğinde.).